Kort om DGS

DANSK GALLERI SAMMENSLUTNING (DGS) er en landsdækkende sammenslutning af kunstgallerier i Danmark. DGS varetager galleriernes fælles kulturpolitiske interesser og fremmer fokus på galleriernes profil både på kunstscenen og i øvrigt.

Medlemskabet af Dansk Galleri Sammenslutning borger for et højt kvalitetsniveau i et galleris udstillingsvirksomhed og i forretningsøjemed. Alle medlemmer af Dansk Galleri Sammenslutning forventes at følge sammenslutningens etiske retningslinjer.

Galleriernes rolle i samtidskunsten handler ikke alene om at etablere enkeltkunstnere på et marked, men også om at udvikle kunstforståelsen i bredere forstand for at fastholde en dynamisk tilgang til samtidskunst. Gallerierne arbejder kontinuerligt for at finde, dyrke og præsentere samtidskunst og er således en vigtig del af kunstscenen.

Dansk Galleri Sammenslutning arbejder for et langsigtet perspektiv på kunstmarkedet og på at værne om både immaterielle og materielle værdier for kunstnere såvel som kunstkøbere.

DGS sidder på bestyrelsesposter og repræsentantskabspladser i bl.a. Kunstrådet, Fagudvalget for dansk kunst i udlandet og høres ved nye lovforslag angående kunst - DGS har således opnået politisk indflydelse i det danske kunstliv i de senere år.