Danske Gallerier tager til genmæle overfor Frigast-udvalgets anbefaling

Både Danske Galleriers afgående formand Thorkild NB Nielsen og den nyvalgte formand Alice Folker har i indlæg og artikler på Altinget.dk og Kulturmonitor taget til genmæle overfor Ekspertgruppens anbefaling om at sanere afskrivningsmuligheder ved kunstkøb. 

De to indlæg kan læses her: 

Danske Gallerier mener, at Frigast-udvalgets anbefaling om sanering af ordningen for kunstkøb bygger på en forkert præmis.

Det handler ikke primært om at sikre støtte til kunstbranchen, men om at sikre rimelige og almindelige afskrivningsmuligheder for virksomhedernes kunstkøb.

For mange virksomheder er kunstnerisk udsmykning en helt naturlig del af deres udtryk og dermed også at regne for produktionsrelaterede udgifter.

Derfor bør der fortsat være rimelige afskrivningsmuligheder fremadrettet, ligesom på inventar.