Nyheder

Dansk Galleri Sammenslutning melder sig ind i Dansk Erhverv og tager navneforandring til "Danske Gallerier".
Administrationen varetages fremover af Dansk Erhverv. Kontaktperson: Kirstine Tolstrup Nielsen, ktn@danskerhverv.dk

Gallerierne er nu omfattet af Hvidvaskcirkulæret. Se mere herom på Dansk Erhvervs hjemmeside: https://www.danskerhverv.dk/presse-og-nyheder/nyheder/gallerier-og-hvidvaskloven/