Webinarrække om hvidvaskregler og tilsyn

En række erhvervsaktiviteter kan desværre også misbruges til hvidvask eller finansiering af terrorisme, herunder handel med kunst, men også revision og bogholderi, ejendomshandel mv.

Det betyder, at virksomheder i de pågældende brancher, er omfattet af hvidvaskloven.

Det gælder fra januar 2020 også for virksomheder indenfor kunsthandel. Dvs. hvis de erhvervsmæssigt opbevarer, handler med eller formidler handel med kunstværker, hvor værdien af transaktionen eller af en række indbyrdes forbundne transaktioner er på 50.000 kroner eller derover.

De har som virksomhed en pligt til at være ekstra opmærksomme på deres aktiviteter og skal herunder udarbejde og løbende opdatere en risikovurdering for forretningen, kende sine kunder og kunne dokumentere indsatsen overfor myndighederne ved tilsyn.  

Virksomheder indenfor kunsthandel er typisk mindre virksomheder med få eller ingen ansatte. For mange har det derfor været en stor mundfuld at komme på plads med reglerne.

For at højne vidensniveauet i branchen sætter Erhvervsstyrelsen sammen med Dansk Erhverv og Danske Gallerier fokus på de vigtigste elementer i reglerne gennem en webinarrække.

Webinarrækken er primært målrettet virksomheder, som er underlagt hvidvaskregler, særligt i kunstbranchen.

Reglerne er dog generelle for flere erhvervsområder, og kan derfor også være relevante for virksomheder i andre berørte brancher.

Webinarrækken præsenteres af Dansk Erhverv i samarbejde med Erhvervsstyrelsen og Danske Gallerier

De 5 webinarer

Gennem 5 kortere webinarer kommer vi omkring en række centrale emner. På webinarerne vil repræsentanter fra Erhvervsstyrelsen sammen med Dansk Erhverv og Danske Gallerier gennemgå regler og fokus ved tilsyn mv. i tilknytning til de specifikke emner. Det forventes, at de enkelte webinarerne vil vare mellem 20-40 minutter.

Program #1: Intro til hvidvaskregler og tilsyn (onsdag d. 22. november fra kl. 13.30)
Program #2: Særlige forhold for kunstbranchen (onsdag d. 13. december fra kl. 13.30)
Program #3: Risikovurdering (dato og link tilgår)
Program #4: Politikker, forretningsgange og kontroller (dato og link tilgår)
Program #5: Kundekendskabsprocedurer (dato og link tilgår)