Det får du som medlem


 • Et stærkt branchefællesskab
  I Danske Gallerier ser vi det som afgørende, at gallerierne står sammen i en fælles og klar stemme, så der i konkrete sager kan løftes i flok. 
  Sammen ønsker vi at sikre de bedst mulige vilkår for galleriernes arbejde og bidrag til dansk samtidskunst - nationalt og internationalt. 
  Foreningen sidder på bestyrelsesposter og repræsentantskabspladser i bl.a. Kunstrådet og Fagudvalget for dansk kunst i udlandet, og høres ved nye lovforslag som berører kunstbranchen.

 • Bliv klædt på til at forstå hvidvaskreglerne
  Kunstbranchen er fra 10. januar i år omfattet af hvidvaskloven. Som medlem får du via kurser og anden rådgivning en grundig vejledning i at håndtere de nye og temmelig komplekse regler.

 • Kom med på ArtHerning
  Som medlem er du sikret deltagelse på Art Herning, som til næste år bliver afholdt for 24. år i træk af MCH A/S og Danske Gallerier. 

 • Adgang til momsvejledning og andre skabeloner
  Foreningen har udarbejdet en grundig momsvejledning , som hjælper dig til at navigere i en kompliceret lovgivning. 

 • Professionel sparring og rådgivning
  Som tilknyttet brancheforening i Dansk Erhverv har foreningen mulighed for at trække på en bred vifte af ekspertise, fx personale- og erhvervsjura, hvidvaskregler, GDPR, international handel mv.  Som medlem giver det dig ny viden via specialdesignede seminarer og særlig information. Skulle det hænde, at du står med en juridisk sag af generel relevans for branchen, så kan der efter aftale med bestyrelsen, bevilges to timer gratis advokatbistand hos Plesner Advokater.

 • Uddannelse og inspiration
  Som medlem har du automatisk adgang til et stort og varieret udbud af kurser og events om aktuelle emner via Dansk Erhverv, gratis eller til medlemspris, fx ny ferielov, persondata og forretningsudvikling.

Danske Galleriers sekretariat har til huse hos Dansk Erhverv. Sekretariatet står for foreningens økonomifunktion, arrangerer møder, varetager medlemskontakt mv.

Individuelt medlemskab af Dansk Erhverv

Danske Gallerier er tilknyttet som brancheforening hos Dansk Erhverv.

Medlemmer er velkomne til også at tegne et individuelt medlemskab hos Dansk Erhverv. Der stilles krav om direkte medlemskab for større gallerier, med det der svarer til tre eller fuldtidsansatte, da disse vil have særlig god brug af de services som Dansk Erhverv stiller til rådighed, blandt andet: 

 • Fri adgang til Juridisk Hotline og mulighed for dybdegående individuel rådgivning på det ansættelsesretlige område
 • Erhvervsjuridisk rådgivning
 • Politisk interessevaretagelse
 • International rådgivning og internationale standardkontrakter
 • 50% rabat på ATA-Carneter og Oprindelsescertifikater
 • Gennemgang af kontrakter (salgs- og leveringsbetingelser, agentkontrakter, forhandlerkontrakter

Kontakt Dansk Erhverv for at høre nærmere om et individuelt medlemskab