Hvordan bliver jeg medlem?


Hvordan bliver jeg medlem?

Ifølge foreningens vedtægter, skal gallerier, som ønsker at søge optagelse i foreningen sende en motiveret ansøgning, som skal være bestyrelsen i hænde senest 1. november hvert år.

Som medlem af foreningen kan optages: 

 • Galleriindehavere, som i samarbejde med kunstnere arrangerer udstillinger af nulevende kunstneres arbejder
 • Galleriet skal drive en sund forretnings- og personalepolitik
 • Galleriet udfører sine opgaver i henhold til branchens normer og de etiske retningslinjer udstukket af FEAGA (Federation of European Art Galleries Association).
 • Galleriets udstillingerne foregår i egnede lokaler med offentlig adgang

Generalforsamlingen træffer ved simpelt stemmeflertal beslutning om, hvorvidt en ansøger kan optages som medlem. Denne stemmeafgivning foregår skriftligt.

Kontakt gerne Danske Galleriers sekretariat for mere information. 

Følgende gallerier har søgt om optagelse i foreningen
Ansøgninger vil blive behandlet på den årlige generalforsamling, forventeligt før sommeren 2020.

 • Kunstsamlingen, v/ Kenny Amelung. Lyngby Storcenter 810, 2800 Lyngby. www.kunstsamlingen.dk, info@kunstsamlingen.dk
 • Koppe contemporary objects, v/ Bettina Køppe. Nordvangen 2, 3730 Nexø, www.contemporary-objects.com, info@contemporary-objects.com
 • Galleri Alice Folker, v/ Alice Folker, St. Strandstræde 19, 5tv, 1255 København K. www.alicefolker.dk, gallery@alicefolker.dk
 • Format Art Space, v/ Anne Riber, Nansensgade 35, 1366 København K. www.formatartspace.dk, anne@formatartspace.dk
 • Printer's Proof, v/ Olga & Kell, Værkstedsvej 32, 2500 Valby. www.printers-roof.dk, info@printers-proof.dk
 • Belle Art Gallery, v/Martin Munkholm, Vejlevej 145, 7140,Stouby. www.belle-art.dk, martin@belle.dk
 • Galleri V58, Hans Hartvig Seeforffsstræde 12, 8000 Aarhus C. www.galleriv58.dk, galleri@v58.dk
 • Galleri Orange, v/ Georg Mathiasen, Nordhavnsvej 2, 3000 Helsingør. www.galleriorange.dk, Georg@galleriorange.dk
 • Galleri Rødhusgaarden, v/ Per Nørholm Jensen, Kystvejen 91, 9490 Pandrup. www.roedhusgaarden.dk, mail@roedhusgaarden.dk