Hvordan bliver jeg medlem?


Hvordan bliver jeg medlem?

Ifølge foreningens vedtægter, skal gallerier, som ønsker at søge optagelse i foreningen sende en motiveret ansøgning, som skal være bestyrelsen i hænde senest 1. november hvert år.

Som medlem af foreningen kan optages: 

  • Galleriindehavere, som i samarbejde med kunstnere arrangerer udstillinger af nulevende kunstneres arbejder
  • Galleriet skal drive en sund forretnings- og personalepolitik
  • Galleriet udfører sine opgaver i henhold til branchens normer og de etiske retningslinjer udstukket af FEAGA (Federation of European Art Galleries Association).
  • Galleriets udstillingerne foregår i egnede lokaler med offentlig adgang

Generalforsamlingen træffer ved simpelt stemmeflertal beslutning om, hvorvidt en ansøger kan optages som medlem. Denne stemmeafgivning foregår skriftligt.

Kontakt gerne Danske Galleriers sekretariat for mere information.