Få overblik over hvidvaskregler, risikovurderinger, guides, underretninger mv.


Få overblik over hvidvaskregler, risikovurdering, vejledninger og guides mv.

Siden den 10. januar 2020 har gallerier og kunsthandlere været omfattet af hvidvaskloven (jf. LBK nr. 316 § 1 punkt 21), hvis formål er at forebygge og bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering. Det betyder, at du som virksomhed eller person er omfattet af hvidvaskloven, når du opbevarer, handler og formidler handel med kunstgenstande, hvor værdien af transaktionen eller en række indbyrdes forbundne transaktioner udgør 50.000 kr. eller derover.

National strategi, risikovurderinger og PEP-lister

 • Strategi 2022-25: I regi a justitsministeriet er der udarbejdet en national strategi for forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering, der gælder for 2022-2025. I strategien præsenteres 21 strategiske målsætninger i forhold til forebyggelse og bekæmpelse, og det beskrives hvilke konkrete tiltag, der er iværksat for at nå dem. Den nationale strategi kan læses her: National strategi for forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering 2022-2025 (justitsministeriet.dk)
   
 • Risikovurdering 2022: Hvidvasksekretariatet har for tredje gang udgivet en national risikovurdering, Den Nationale Risikovurdering af Hvidvask 2022. Risikovurderingen sætter retningen for en samlet indsats mod hvidvask og den risiko man skal forholde sig til i de enkelte brancher: Den Nationale Risikovurdering af Hvidvask 2022 (anklagemyndigheden.dk)
   
 • Terrorfinansiering: Sammen med den nationale risikovurdering af hvidvask har Politiets Efterretningstjeneste (PET) tilsvarende udgivet "Den nationale risikovurdering af terrorfinansiering". Risikovurderingen har som formål at forhindre terrorfinansiering både i Danmark og i udlandet. Den National Risikovurdering for Terrorfinansiering 2024 (pet.dk)
   
 • Den Supranationale risikovurdering 2022: Ved siden af de to nationale risikovurderinger udgiver EU-Kommissionen en supranational risikovurdering i forhold til hvidvask. Risikovurderingen er ligesom den danske opdateret i 2022 og kan findes her:  Den Supranationale risikovurdering 2022 (europa.eu)
   
 • PEP-Lister: Hvis ens kunder er kunder mv. er politisk eksponerede personer (PEP) kræver dette også opmærksomhed. Politisk eksponerede personer (PEP’er) er personer, der bestrider et særligt offentligt tillidshverv og som følge af dette kan være modtagelige for bestikkelse og anden korruption. Finanstilsynet har udgivet en Vejledning til reglerne som kan findes her: Vejledning til reglerne om politisk eksponerede personer (finanstilsynet.dk)
  Dertil opdatere Finanstilsynet løbende lister over politisk eksponerede personer i både Danmark, Færøerne og Grønland, som kan findes her: PEP-Lister (finanstilsynet.dk)

 

Tilsyn og guides

Som kunsthandler, der er omfattet af hvidvaskloven, gælder lovens forpligtelser i forhold til blandt andet legitimering og risikovurdering af kunder samt underretning af Hvidvasksekretariatet i tilfælde af, at der er mistanke om, at en kunde er indblandet i hvidvask eller terrorfinansiering. Det er Erhvervsstyrelsen, der fører tilsyn med disse pligter, og de har udarbejdet en række guides til, hvad pligterne indebærer.

 

Underretning

Som kunsthandler omfattet af hvidvaskloven er du underretningspligtig. Det vil sige, at ved opstået mistanke om hvidvask eller finansiering af terrorisme i virksomheden skal du underrette Hvidvasksekretariatet, der hører under Anklagemyndigheden: Hvidvask og terrorfinansiering (anklagemyndigheden.dk)

 • Underretning i GoAML: En hvidvaskunderretning er ikke en anmeldelse, men det betragtes som en almindelig oplysning om mulig kriminalitet. Når Hvidvasksekretariatet modtager en underretning, analyseres denne, og der foretages eventuelt indledende efterforskningsskridt. Underretningen foretages digitalt gennem GoAML (Anti-Money Laundering System): Den gode underretning 2023
   
 • Årsrapporter: Hvert år udgiver Hvidvasksekretariatet desuden en årsrapport, hvor du kan få overblik over omfanget af de underretninger, der har været i løbet af året, og hvad der har karakteriseret dem: Årsrapport fra hvidvakssekretariatet 2021 (anklagemyndigheden.dk)

 

HvidvaskForum+

Danske Gallerier har en plads i HvidvaskForum+, der er et forum for underretningspligtige brancher med henblik på at styrke myndighedssamarbejdet. Forummet har blandt andet til opgave at følge op på den nationale strategi i forhold til hvilke initiativer, der tages i den private sektor. Du kan læse mere om samarbejdet med myndighederne her: Hvidvasktilsyn og samarbejde med andre myndigheder (finanstilsynet.dk)