Meget glædeligt at afskrivningsmuligheder ved kunstkøb består

Både kunstnere, gallerister og landets virksomheder med interesse for kunst kan i dag glæde sig over, at den nuværende ordning, der giver virksomheder mulighed for afskrivning på kunstkøb, består. Danske Gallerier har undervejs stået klart på, at der fortsat bør være afskrivningsmuligheder for kunstkøb på linje med andet inventar. Det er derfor meget glædeligt, at der er blevet lyttet til argumenterne, og at ordningen med dagens udmelding kan fastholdes til gavn for landets virksomheder, kunstnere og gallerier.  

I rapporten om fremtidens erhvervsstøtte fra det såkaldte Frigast-udvalg var det ellers lagt op til, at ordningen for virksomheders afskrivninger på kunstkøb skulle saneres. En ordning, der har fungeret godt i mange år, og som bistår med en praktisk mulighed for afskrivning på kunstkøb, hvor det ellers kan være vanskeligt at vurdere værdiforringelsen.

»Kunst og kunstnerisk udsmykning bidrager i høj grad til virksomhedens profil overfor både kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere. Investeringer i kunst bør derfor kunne regnes med som produktionsrelaterede udgifter, helt på linje med andet inventar. Jeg glæder mig derfor over, at der er blevet lyttet til argumenterne, ikke mindst fra kulturministerens side.« siger Alice Folker, formand for Danske Gallerier. 

Danske Gallerier har løbende fulgt arbejdet med Frigast-rapporten og har generelt stor forståelse for, at man gerne vil se på en sanering af erhvervsstøtteordninger, for at sikre erhvervslivet bedre rammevilkår. Tingene er dog ikke så sort-hvide som de blev skitseret i rapporten og undervejs har foreningen haft god sparring med Dansk Erhverv, for at sikre oplysning og dialog med de politiske beslutningstagere.

»Frigast-udvalget betonede meget, at der var tale om en støtteordning til kunstområdet. For os er ordningen dog primært et spørgsmål om at sikre virksomhederne reelle afskrivningsmuligheder for kunstkøb, helt på linje med andet inventar. Vi synes at det er underligt, hvis virksomheder kan købe designermøbler eller andet high-end inventar og fradrage på dette, men ikke på kvalitetskunst til væggene. Derfor er det godt at ordningen fastholdes.« siger Alice Folker.

 

Regeringens aftale om Erhvervspakke kan læses her: Regeringen sætter retning for fremtidens erhvervsliv (em.dk)