Ordning for kunstkøb bør ikke saneres

Afgående formand i Danske Gallerier, Thorkild NB Nielsen, mener at Frigast-udvalgets anbefaling om at sanere ordningen for virksomheders kunstkøb bygger på en forkert præmis.

Dette uddyber han i et indlæg på Altinget.dk 

Ekspertgruppen for fremtidens erhvervsstøtte - det såkaldte Frigast-udvalg - har i deres afrapportering anbefalet en saneringen af ordningen for virksomhedernes afskrivning på kunstkøb.

Anbefaling til sanering bygger imidlertid på forkerte præmisser.

Ifølge rapporten bidrager ordningens indirekte støtte til kunsten ikke til et overskueligt og lettilgængeligt støttesystem. Samtidig bidrager ordningen ikke til udbredelse af kunst i det offentlige rum, da kunsten og udsmykningen begrænses via adgangen til de private virksomheder.

Disse argumenter bør imidlertid kun være sekundære betragtninger.

Uden ordningen kan kunstgenstande nemlig ikke fradrages eller afskrives, da det generelt i afskrivningsloven vurderes, at der ikke sker en værdiforringelse på kunstkøb over tid.

Når man tilbage i 2000 imidlertid valgte at etablere en ordning, der netop undtager førstegangskøb af originale kunstværker i forhold til det gængse afskrivningsprincip, var det netop fordi, at det kan være endog ganske vanskeligt at gennemskue, hvorvidt nye originale kunstværker taber værdi over tid.

I branchen er det også bredt erfaringen, at indkøb af nye kunstværker mere som reglen end undtagelsen vil medføre et tab for virksomheden over tid.

Ordningen skal ifølge Danske Gallerier derfor primært ses som en art kompensation i forhold til en vanskelig vurdering af værdiforringelse på især helt nye kunstværker.

Derfor mener foreningen, at ordningen bør bevares!