Generalforsamling: nye medlemmer og nye ansigter i bestyrelsen

Danske Gallerier afholdt d. 22. juni generalforsamling på Børsen i København. På trods af afstandskrav og håndsprit ad libitum, blev det en god dag med optagelse af nye medlemmer og to nye bestyrelsesmedlemmer.

Nu gik det lige så godt, indledte formanden for Danske Gallerier, Thorkild NB Nielsen, sin beretning til generalforsamlingen. Årets kunstmesse 2020 i Herning Kongrescenter blev en stor succes og arbejdet med at håndtere de nye Hvidvaskregler i kunstbranchen var også godt i gang, men så ramte Covid-19 Danmark og ændrede på stort set alt.

”Da Danmark lukkede ned d. 11. marts, lukkede de fleste gallerier også. Mange fortsatte med at holde åbent. Kreativiteten og omstillingsparatheden har vist sig at være stor. Det kan vi være stolte af. De digitale salgskanaler er kommet i fuld fokus og der er holdt ferniseringer over flere dage, så forsamlingsforbuddet kunne overholdes. En medlemsundersøgelse viste i maj, at langt hovedparten af medlemmerne (over 80 %) har haft en omsætningsnedgang på over 50%, og at flertallet frygter, at der kan gå lang tid før, omsætningsniveauet rammer normalen igen,” fortalte Thorkild NB Nielsen

Udover coronakrisen var fokus i formandens beretning i høj grad også på fremtiden, herunder foreningens indsats for at styrke galleribranchen og kunstens vilkår i Danmark.

Nye ansigter i bestyrelsen

Formand for Danske Gallerier, Thorkild NB Nielsen, var på valg og blev genvalgt af forsamlingen. To nye blev valgt ind: Morten Avlskarl og Sophus Gether. I bestyrelsen sidder også Marie Kirkegaard.

Formanden takkede ved samme lejlighed den afgående næstformand, Tom Christoffersen, for godt samarbejde de seneste år, og sendte også en varm hilsen til gallerist Henrik Kampmann, som netop er gået på pension. Henrik Kampmann har været med gallerisammenslutningens bestyrelse uafbrudt siden 1984 - herunder ni år som formand, og har kæmpet store slag og politiske kampe om gallerimoms, kunstnermoms og følgeretsbestemmelserne. Formanden takkede Henrik for hans mindeværdige indsats for hele galleribranchen.

Nye medlemmer

Til generalforsamlingen blev der også holdt en skriftlig afstemning om optagelse af nye medlemmer. Afstemningen resulterede i at fire nye medlemmer blev godkendt til optagelse:

  • Koppe contemporary objects
  • Galleri Alice Folker
  • Format Art Space
  • Printer's Proof

Den nye bestyrelse

Thorkild NB Nielsen,Sophus Gether  og Marie Kirkegaard - og Morten Avlskarl in absentia