Nu gælder hvidvaskloven også for gallerier

Danske Gallerier har med hjælp fra jurister hos Dansk Erhverv udarbejdet en info-side om hvidvasklovens centrale regler og forpligtelser.

Kontakt sekretariatet, hvis du har brug for nærmere vejledning om hvidvasklovens regler.

Hvem er omfattet af hvidvaskloven?
Som virksomhed eller person er du omfattet af hvidvaskloven, når du opbevarer, handler og formidler handel med kunstgenstande, hvor værdien af transaktionen eller en række indbyrdes forbundne transaktioner udgør 50.000 kr. eller derover.  

Kunstgenstande omfatter blandt andet malerier, originale litografier, skulpturer med videre. Du kan se en liste over de omfattede kunstgenstande og en definition af, hvad der udgør forbundne transaktioner i  Erhvervsstyrelsens Quick-guide.

Information om anti-hvidvask regler til udenlandske kunder 
Erhvervsstyrelsen har en side med information på engelsk om reglerne. Gallerier opfordres til at henvise til siden, når udenlandske kunder ønsker nærmere information.

The Art Dealing Sector and the Anti-Money Laundering Act

Se også den engelske version af Erhvervsstyrelsens Quick-guide.