Officiel repræsentation

Danske Gallerier har fast plads i Repræsentantskabet for Statens Kunstfond. Gitte Johannesen (Galleri SPECTA, København) varetager for nuværende denne post. 

Via Kunstfondens repræsentantskab er Charlotte Fogh (Charlotte Fogh Gallery, Aarhus) udpeget til Projektstøtteudvalget for Billedkunst.

Medlem af Repræsentantskabet for Statens Kunstfond

Gitte Johannesen

Galleri SPECTA

Medlem af Statens kunstfonds projektudvalg

Charlotte Fogh

Charlotte Fogh Gallery