Vedtægter


Læs Danske Galleriers vedtægter her

Vedtægterne er revideret i 2019, hvor foreningen skiftede navn fra Dansk Galleri Sammenslutning til Danske Gallerier. Senest er vedtægterne revideret på en ekstraordinær generalforsamling i juni 2021. Ved denne lejlighed blev vision og mission for foreningen godkendt.

Foreningens sekretariat har siden d. 1.1.2020 hørt til huse hos Dansk Erhverv på Børsen i København.