Vedtægter


Læs Danske Galleriers vedtægter her

Vedtægterne er senest revideret på en ekstraordinær generalforsamling i november 2019. Ved denne lejlighed skiftede foreningen navn fra Dansk Galleri Sammenslutning til Danske Gallerier.

Foreningens sekretariat har siden d. 1.1.2020 hørt til huse hos Dansk Erhverv på Børsen i København.